دل نوشته های نغمه http://abnoos.mihanblog.com 2020-09-18T06:41:07+01:00 text/html 2009-09-02T11:12:08+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * love--------L'amour http://abnoos.mihanblog.com/post/29 <DIV dir=ltr align=center><FONT size=3>((franch))</FONT></DIV> <DIV dir=ltr align=center><FONT size=3>L'amour est aveugle</FONT><FONT size=3>&nbsp;<BR>L'amour est borgne <BR>L'amour est doux <BR>L'amour est amer <BR>L'amour est soin <BR>L'amour est hésitation <BR>L'amour est nu <BR>L'amour est osé <BR>L'amour est la paix <BR>L'amour est violent <BR>L'amour est clair <BR>L'amour est sale <BR>L'amour est important <BR>L'amour est contaminer <BR>L'amour est le ciel <BR>Love Is Hell <BR>Love is crashing <BR>L'amour est collante <BR>L'amour est critique <BR>L'amour est mythologiques <BR>L'amour est fragile <BR>L'amour est malléable <BR>L'amour est capable <BR>L'amour est stressant <BR>L'amour est innocent <BR>L'amour est violent <BR>L'amour est le meilleur <BR>L'amour est le pire <BR>L'amour n'est rien <BR>Mais l'amour est tout <BR>L'amour est Dieu <BR>L'amour est diable <BR>L'amour est le mal <BR>L'amour est soleil voyageur <BR>Love clignote lune <BR>L'amour est belle terre <BR>L'amour est la pire des larves de la terre <BR>L'amour fait mal <BR>L'amour est peiner <BR>Mais l'amour est aimable et l'amour est une douleur clair <BR>L'amour est comme ça <BR>L'amour est comme ça <BR>L'amour est trop <BR>Je ne peux décrire <BR>Rechercher dans le côté cher lecteur <BR>Vous trouverez partout l'amour caché mais important quand regarde de plus près <BR>L'amour n'est pas assez pour comprendre mais son <BR>Pour moi, c'est l'amour <BR>J'aime l'amour et doesnot Love Me Love</FONT></DIV> <DIV dir=ltr align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV dir=ltr align=center><FONT size=3>((english))</FONT></DIV> <DIV dir=ltr align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV dir=ltr align=center><FONT size=3>Love is blind<BR>Love is eyed<BR>Love is sweet<BR>Love is bitter<BR>Love is care<BR>Love is hesitation<BR>Love is bare<BR>Love is dare<BR>Love is peace<BR>Love is violent<BR>Love is clear<BR>Love is dirty<BR>Love is prominent<BR>Love is contaminate<BR>Love is heaven<BR>Love is hell<BR>Love is crashing<BR>Love is sticky<BR>Love is critical<BR>Love is mythological<BR>Love is brittle<BR>Love is malleable<BR>Love is capable<BR>Love is stressful<BR>Love is innocent<BR>Love is violent<BR>Love is best<BR>Love is worst<BR>Love is nothing<BR>But love is everything<BR>Love is god<BR>Love is devil<BR>Love is evil<BR>Love is shining sun<BR>Love is blinking moon<BR>Love is beautiful earth<BR>Love is the worst larva of earth<BR>Love is hurting<BR>Love is paining<BR>But love is lovable and love is pain clear<BR>Love is like this<BR>Love is like that<BR>Love is too much<BR>I can not describe<BR>Look in side dear reader<BR>You will find love everywhere hidden but prominent when looks closer<BR>Love is not enough to understand but its <BR>For me is love<BR>I love the love and love doesnot love me</FONT></DIV> text/html 2009-08-09T15:25:17+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * خیال http://abnoos.mihanblog.com/post/28 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>خیال<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>شبها درون خلوتش<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>غرق خیالش می شود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>وز هر دری در این خیال<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>بی تاب یاری می شود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>او در خیال رنگی اش <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>همرنگ مجنون می شود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>از عاشقی دم می زند<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>مدهوش لیلی می شود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>از بی ستون بالا رود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>غم خوار شیرین می شود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>از اشتیاق شوق وصل <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>او حلقه در می شود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>در محفل انس بدان<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>سر مست مستان می شود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>با هر حضور دلبری <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>عشقش نمایان می شود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>شب تا به صبح می گرید و<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>او هم چو سا ئل می شود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>در این حضور پر ز یار<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Badr-s; mso-hansi-font-family: Badr-s" lang=FA>معنای عشق گم می شود <o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2009-07-30T13:19:46+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * بوسه http://abnoos.mihanblog.com/post/27 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><FONT size=3>هر شب با بوسه ای تو را از خواب می رانم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><FONT size=3>ای عشق،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>من راز بو سه ها را خوب می دانم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><FONT size=3>بوسه من نه عزیزم از جنس هوس نیست<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><FONT size=3>سرخی گونه های تو از شرم هوس نیست<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><FONT size=3>بوسه من از جنس ناب شراب عاشقیست <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Jadid"><FONT size=3>مستی آن ، از جنس وفا و سادگیست<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2009-07-05T14:17:28+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * تو هم مرا دوست داشته باش http://abnoos.mihanblog.com/post/26 <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>من تو را دوست دارم !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>من تو را بوسه باران می كنم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>به چشمانت می نگرم ،<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>زیباست!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>آنها را از حدقه در می آورم !<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>و بر آنها بوسه می زنم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>عشق من ، من تو را دوست دارم.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>من سینه تو را خواهم شكافت !<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>قلبت را بیرون خواهم آورد<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>نامم را بر روی آن حك خواهم كرد<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>از لای انگشتانم خون می چكد<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>و بر قلبت بوسه می زنم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>عشق من ، من تو را دوست دارم.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>لبهای آغشته به خونم را <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>روی لبهایت می گذارم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>و بر آن بوسه ای می زنم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>و با تو پیمان خون می بندم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>عشق من ، من تو را دوست دارم .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>تو را در آغوش می گیریم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>و آنقدر می فشارمت<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>تا استخوان هایت خورد <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>بر خورده های استخوانت بوسه می زنم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>عشق من من تو را دوست دارم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>یك روز تو را خواهم كشت<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>و تو را دفن میكنم <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>نه ! تو را می سوزانم!<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>و خاكسترت را در دریا می ریزم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>آنگاه بر آبی دریا بوسه می زنم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>و هر روز یك دسته گل به یادت <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>روی دریا ها پر پر می كنم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>من تو را دوست دارم <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>تو هم مرا دوست داشته باش<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>تو هم مرا به قلب خود راه بده<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p><FONT color=#330033 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><o:p><FONT color=#330033 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2009-06-05T11:26:34+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * حس http://abnoos.mihanblog.com/post/25 <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>حس می كنم ، حسم به تو حسی نو است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>حسم برای حس تو ، شعری نو است<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>حس می كنم ، حس كرده ای احساس من<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>احساس حسم حاسد است ، جنسی نو است<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>حدسی بزن ، حسم حسود حس كسیت<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>احساس تو بر حس من ، حدسی نو است<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در حس تو، احساس من محسوس شد<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>احساس كن حس مرا ، حسی نو است<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>سحری بكن حس مرا ای ساحر احساس من<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>هر حس تو نسبت من ، سحری نو است<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>مبحوس گشت احساس من در مبحس احساس تو<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>حساس كن احساس خود، فصلی نو است<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> text/html 2009-05-06T13:22:19+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * عید امسال http://abnoos.mihanblog.com/post/22 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">گل صداقتی كه شاید هرگز شكفته نشه و برای همیشه در حسرت بهار ، در زمستان بی رحمی ها بموند و شاید با همین حسرت به ابدیت بپونده.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">همیشه این گرما نیست كه آدمی را می سوزونه ، گاهی سوز سرما نیز انسان را می سوزونه ، گاهی سوز كولاك ها را برای رسیدن به بهار تحمل می كنیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">اما اگه بهاری نیاید ،اگر عمو نوروز ترك عادت كند و مثل همیشه سر سال نیاید و ننه سرما ، مستاجر همیشگی را از خانه دلمان بیرون نراند، چی؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">اگر عمو نوروز این بار دلش به رحم بیاید و قراردادش را با ننه سرما یك سال دیگر هم تمدید كند ،چی؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">اصلا همه اینها را بی خیال شیم ، اگه خود ننه سرما نخاد از جاش بلند شه و بگه : من از جایم راضی هستم و بلند نمی شم؟چی؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">ای بابا چه دور و زمانه ای شده ، كی جرات داره به یك پیرزن چند هزار ساله كه به قول خودش"ننه ما آفتاب لب بومییم" بگه بالا چشمات ابروه- اومدو با اون گوشای سنگینش اشتباهی بشنوه و خیال كنه ما بهش گفتمیم : قربون چشمای بادومیت، حالا برو بادوم پیدا كن!!!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">اما از همه اینها گذشته و بی خیال دست بردن توی عادت چندین ساله طبیعت و نوچه هاش بهتره به فكر خودمون باشیم ، به فكر راه و رسم زندگی كردنمون كه به موقع خونه دلامونو ، گرد گیری كنیم و نذاریم زنگار بی مهری توش پیدا بشه ، یه طور رفتار كنیم كه زمستون جرات نكنه زیاد تو دلامون جا خوش كنه و زیاد تو دلمون بمونه از ترس اینكه مبادا برف تو دلش آب بشه و همه سردی ها و بی مهری ها رو بشوره و با خودش ببره!!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">خود ماییم كه نباید بذاره ننه سرما تو دوران اقامتش خیلی بهش خوش بگذره، به نظر من باید یه كاری بكنبم كه ننه سرما خودش بره و دیگه بر نگرده<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">بهتره خونه دلمون دیگه به بنگاه سر كوچه نسپریم كه براش مستاجر پیدا كنه ، كه اونم مجبور شه به بالاترین قیمت پیشنهادی به ننه سرما مستاجر همیشگی اجارش بده<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">بهتر رنگ دیوار دلمون عوض كنیم ، رنگ های دنیایو ازش بگیریم و یه رنگ قشنگ خدایی بهش بزنیم ، هر چی ناپاكی ازش پاك كنیم، یه دكور خوب و شیك واسش بچنیم و دنبال یه مستاجر دائمی براش باشیم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">البته یه مستاجر كه اجاره خانه برامون سر به سر بشه !!!!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">یعنی ما هم مستاجر دل اون بشیم، كسی كه بشه عزیزترین ، كسی كه بشه دوستش داشت ، كسی كه لیاقت عشق رو داشته باشه، كسی كه بشه باهاش از همیشه بودن ،همیشه ماندن، همیشه ... صحبت كرد <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">كسی كه بشه باهاش از روزهای خوب امید داشتن به آینده زیبا حرف زد<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">كسی كه همیشه جاش یه بغل گل بشینه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">و آنقدر ای مستاجر و صاحب خونه بازی ادامه پیدا كنه كه دیگه مستاجر هم نباشن<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">و هر دوتا صاحب خونه دل همدیگه باشن-بشن پاره تن هم – سخت نیست ، اصلا سخت نیست ، شاهزاده عشق شدن دور نیست<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">اگه بخوای ، اگه دنبال عشق باشی، اگه گرمای عشقو حس كنی ،و به قول سهراب اگه چشماتو بشوری و به دنیا یه جور دیگه نگاه كنی ، اصلا سخت نیست<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">و اون موقعست كه صاحبدلان معنی پیدا می كنه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5pt 0pt 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-05-05T11:15:18+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * روز دیگر http://abnoos.mihanblog.com/post/19 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">یک برگ دیگر از تقویم عمرم را پاره می کنم<BR>امروز هم گذشت<BR>با مرور خاطرات دیروز<BR>با غم نبودنت..و سکوتی سنگین<BR>و من شتابان در پی زمان بی هدف<BR>فقط میروم ..فقط میدوم<BR>یاسها هم مثل من خسته اند از خزان و سرما<BR>گرمی مهر تو را میخواهند<BR>غنچه های باغ هم دیگر بهانه میگیرند<BR>میان کوچه های تاریک غربت و تنهایی<BR>صدای قدمهایت را می شنوم اما تو نیستی<BR>فقط صدایی مبهم<BR>قول داده بودی برایم سیب بیاوری<BR>سیب سرخ خورشید<BR>سیب سرخ امید<BR>یادت هست؟؟؟<BR>و رفتی و خورشید را هم بردی<BR>و من در این کوچه های تنگ و تاریک<BR>سرگردانم و منتظر<BR>برگی از زندگی ام را ورق میزنم<BR>امروز به پایان دفترم نزدیکم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-05-04T19:30:00+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * خاطره http://abnoos.mihanblog.com/post/14 <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>گرمی بوسه های آتشین خاطراتت دلم را می سوزاند </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>اندكی ست از یادت زیاد دورم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>به اندازه تمام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>لحظات بی تو<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>بی رمق از عبور آینده<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>خسته در آینه بودن<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>به تمنای دیدن<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>زل می زنم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>اما<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>ای خاطره<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>به یاد تمام یادگاریهایت<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>كه بر دیوار آرزوهایم نوشتی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>و من هرگز آنها را نخواندم حتی برای ...<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>برای دلم ،یك بار دیگر خودت را تكرار كن</FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 77.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>و به امید دستان گرمت است كه همیشه زمین می خورم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2009-05-03T07:49:51+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * انتظار http://abnoos.mihanblog.com/post/8 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">هر روز عكست را از درون روزمرگی های ذهنم می برم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">و به دیوار اتاقم می چسبانم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">شاپرك های خیالت را به<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">دفتر قلبم سوزن میكنم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">و آیا تو می دانم لابلای ورق های ذهنم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>چند برگ خشكیده است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">اری<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">در شب شعر اشعار مچاله شده ام<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">مستی نفسهایت را یك نفس سر می كشم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">به سلامتی تمام آرزو های با تو بودن<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">آرزوهایی كه برای رسیدن به<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">ضریح <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>چشمانت پا بلندی می كنند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">و من هر روز به آنها شیر می دهم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">این را بدان من همان كلاغ سیاهم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>كه برق نگاهت را از لب حوض دزدید<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">و اكنون مادر تمام جوجه اردك های زشت است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">من همانم كه بر سر هیچ كوچه بن بستی <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Kamran; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT face="times new roman,times,serif">یك نخ انتظار تو را دود نمی كنم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 22pt; mso-bidi-font-family: Kamran"><o:p><FONT face="times new roman,times,serif">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif"></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-04-30T09:58:54+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * نیمه شب http://abnoos.mihanblog.com/post/9 <B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>نیمه شبها من نمی مانم در آغوش خواب</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>درسرم مانده هزاران <SPAN>&nbsp;</SPAN>چرای <SPAN>&nbsp;</SPAN>بی جواب</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از خودم پرسم:كیم؟اهل<SPAN>&nbsp; </SPAN>كدامین فصل سال؟</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از كجا می آییم و زییم با كدامین شرح حال؟</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>با كدامین رو <SPAN>&nbsp;</SPAN>دراین دنیا زندكانی می كنم؟</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>وای من عشق را ازحضور كه گدایی می كنم؟</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از خودم پرسم چرا گل های من پژمرده شد؟</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>راه و رسم آرزو كردن ، كی از من برده شد؟</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پس چرا یك روز خوش، سر به رویایم نزد؟</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از میان عاشقان هیچ كس، دم ز فرداییم نزد؟</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>من چرا گم كرده ام مونس شب های تار</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>كی بماند صبر من لحظه ای بی او بر قرار</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پس چرا رنگ خزان بر دشت آمالم نشست</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Kamran"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>آه كدامین سنگ ، شیشه قلبم شكست؟</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P></SPAN></B> text/html 2009-04-25T13:47:26+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * دل دریا http://abnoos.mihanblog.com/post/10 <FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><FONT color=#330033 size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA>نغمه های پر تلاطم بر دل دریا نشسته</SPAN></B></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>موج های پر ترنم در نگاه دل شکسته </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" dir=ltr> <SCRIPT> </SCRIPT> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>دل چو دریا موج های ساده دارد </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>هم چو باران است و در خود </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>رنگها، رنگین كمان تازه دارد </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>غم درونش همچو طوفان </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>می كند دل را پریشان <SCRIPT> </SCRIPT> </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>اشك&nbsp;هم در&nbsp;هیبتش&nbsp;مانند باران </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>می كند دل را درخشان </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>گاهگاهی&nbsp;میشود یادی درونش غرق </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>می كشد آن را به اعماق درونش <SCRIPT> </SCRIPT> </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>می شود گم ! </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>می كند&nbsp;آن را&nbsp;شبیه&nbsp;برق در گل واژه هایش گم! </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>شب درون خلوت تنهایی خود </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>زود می دزدد نگاه ساکت خورشید را </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>آنگاه آن رنگ سیاهش </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>مهربانی را از صدایش زود می دزدد </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>رنگ دریا شبها ، </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>رنگ ترس است انگار </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>رنگ مردن ... </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>رنگ دل اما باز&nbsp;مثل روز است </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>آبی ، گرم ، روشن </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" dir=ltr> <SCRIPT> </SCRIPT> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>كاش می شد آسمان دل هرگز شب نباشد <SCRIPT> </SCRIPT> </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>تا صدای مهربانی </FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green" lang=FA><FONT color=#330033 size=3>در سیاهی گم نباشد. </FONT></SPAN></B></P> <P><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN dir=rtl lang=FA><BR><BR></SPAN></SPAN></B><FONT color=#330033>&nbsp;</FONT></P></SPAN></B></FONT> text/html 2009-04-13T15:09:41+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * گل سرخ http://abnoos.mihanblog.com/post/12 <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Kamran; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#330033>گل سرخ تنها یك گل سرخ است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Kamran; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#330033>و همیشه یك گل سرخ باقی می ماند<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Kamran; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#330033>ولی زمانه دارد جلو می رود<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Kamran; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#330033>و سیب هم عضوی از خانواده گل سرخ شده<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Kamran; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#330033>هلو هم و حدس می زنم آلو هم چنینن<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Kamran; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#330033>و فقط خداست كه می داند بعد ها چه چیز هایی<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Kamran; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#330033>جزء خانواده ی گل سرخ قرار خواهند گرفت<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN><FONT color=#330033>ولی یقین دارم تو یك گل سرخی و همیشه گل سرخ بوده ای<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2009-03-13T12:25:31+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * صورت دل http://abnoos.mihanblog.com/post/24 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">پنجه را بر صورت دل می كشد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دست بی رحم زمین و آن زمان<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در هجوم گرگ بی رحم هوس<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">كاری نیاید از دست رنجور شبان<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">سبزه های هرزه آلود گناه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">رشد كرده بر خاك دل دامن كشان<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">پیچك مرگبار وسوسه دور سرم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">چرخ خورده ، قد كشیده تا اعماق جان<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">گشته ام من رو سیاه ، پشت نقاب<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">كو هوایی مرا بیرون برد از دام گمان<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">می زنم من تار توسل ای خدا<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-02-17T14:06:02+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * قمار زندگی http://abnoos.mihanblog.com/post/23 <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>در این قمار زندگی به هیچ مردمان مباز<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>برای برد زندگی شمایلی دگر بساز<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>در این سكوت و بی كسی ، اسیر موج غم نشو<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>گر ز زمانه خسته ای زمانه ای دگر بساز<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>بر این بساط عیش و نوش ،مشین و قدر خود بدان<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>برای شكوه های دل ، سكینه ای دگر بساز<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>در این تلاطم عظیم ، به موج كوچكی نناز<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>بر این جهان بی ثبات ، تلاطمی دگر بساز<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>بر این گمان بی حساب ، حساب دیگری مكن<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>برای شمع های دل ، پروانه ای دگر بساز<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>در این عبور تند وتیز ، زقافله عقب نمان<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>برای آهنگ زمان ، ترانه ای دگر بساز<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>در این شروع تازه ات به قلب خود جلا بده<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff99cc; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#330033>دست دعا بلند كن ، تولدی دگر بساز<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2009-02-16T11:40:21+01:00 abnoos.mihanblog.com مریم * اینجا بدون هیچ صدایی http://abnoos.mihanblog.com/post/20 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">اینجا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بدون هیچ صدایی ایستاده ام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">من هنوز در سكوتم تنهایم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">وقتی دلم از دنیا می گیرد<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">وقتی از هیاهوی همهمه نگاه ها خسته می شوم <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">گنج دیوار تنهایی را بر می گزینم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">و در آن آرام جای می گیرم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">هجوم افكار بر مغزم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">آرام آرام <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">خواب را بر چشمانم وارد می كند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">اما قلبم هنوز می خواهد بر صفحه زندگی بدود<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">و من رد پایش را در گوش دیگرا نجوا كنم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">و بگویم از نهان های پنهان دلم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">از تكه تكه اش<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">زمان می رود و عمر سپری می شود<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">وامید من این است همراهشان جاری باشم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial">و در كنار سنگی بر جای نمانم.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>